VZW « de Geuzentempel »


Omdat het bestaan van de VZW niet altijd voor iedereen duidelijk is, willen we graag het doel eens toelichten.

De taak van de VZW is vooral ondersteunend dus je zou kunnen zeggen: waar de ‘officiële’ eredienst ophoudt, begint het werk van de VZW.

Een heel aantal initiatieven ter bevordering van het gemeentelijk welzijn, van de saamhorigheid en vorming wordt financieel gesteund door de VZW.

Denkt u hierbij aan het wekelijks kopje koffie mèt koekje, het glaasje fruitsap voor de kinderen, een kaartje voor uw verjaardag, een bloemetje voor een zieke, het openstellen van de kerk voor bezoekers, bijv. tijdens de batjes, een uitstap met de gemeente of persoonlijke steun aan een gemeentelid die dit nodig heeft.

De kosten die uit deze initiatieven voortvloeien kunnen niet ondergebracht worden in de boekhouding van de kerk en dat is waarom VZW “de Geuzentempel” werd opgericht.

Iedereen kan lid worden van de VZW, de jaarlijkse bijdrage is minimum 2,50 euro per persoon.

Dit geld wordt integraal besteed aan onze gemeente.

Het bestuur draagt uw lidmaatschap dan ook een warm hart toe.