Missie

Kort en krachtig vinden wij onze missie verwoord in woorden van Jezus in
Johannes 15 : 'Blijf in Mijn liefde.'

De toelichting bij deze missie en de uitwerking ervan in de visie kunt u lezen in
onderliggend document :

Missie - Visie document (pdf)